Büyük Taarruz 1

Tolga Gerger 29.08.2016

İşgalden kurtuluşa...

Büyük Taarruz 1

Türk Kurtuluş Savaşı, tarihimizin en zor dönemidir. Bugünün şartlarından bakıldığında bu mücadelenin gerek siyasi, gerek ekonomik boyutlarla ne kadar güçlükle kazanıldığı aşikardır. Bu mücadele Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. 94 yıl önce, 26 Ağustos 1922 günü başlayan Büyük Taarruz sürecine nasıl gelindi, neler yapıldı, bunların hepimizce bilinmesi ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması gerektiği kanaatindeyim. Yarın yıldönümünü kutlayacağımız 30 Ağustos'a nasıl gelindi, bunun bilinmesi gerekmekte..

Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'na Almanya ve Avusturya-Macaristan bloğuyla dahil oldu. Büyük kayıplar yaşanan bu savaşta Osmanlı İmparatorluğu müttefikleriyle birlikte savaşı kaybetti. Savaşın son günlerine gelindiğinde tam bir kaos ortamı bulunmaktaydı. Herkesin kendi geleceğinin endişesinde olduğu bu zaman diliminde savaşa girilmesini isteyen hükümet istifa ederek yurt dışına kaçtı. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi'yle Osmanlı savaştan çekildi ve yenilgiyi kabul etti. Birçok olumsuzlukları beraberinde getiren bu ateşkesle ülke toprakları düşmana açık bir hale gelmişti. Mustafa Kemal Paşa dahil birçok komutan, ateşkes şartlarındaki silah bırakma hükmüne uymayarak silahların kaçırılmasını sağlamıştır.

13 Kasım 1918 günü İtilaf güçleri İstanbul'u işgal etmiştir. Bu süreçten sonra birçok askeri yetkili, aydın devletin geleceğini düşünmüş ve gizli dernekler kurarak çalışmalara başlamışlardır. En yıkıcı olay ise 15 Mayıs 1919 günü yaşanır. İngilizlerin desteğini alan Yunanistan, İzmir'i işgal etmiştir. İzmir'de işgalci Yunan kuvvetlerinin yaptıkları, Türk milletinde büyük bir uyanışı başlatmıştır. Sultanahmet'te yapılan dev mitingler bu tepkinin en büyük göstergesidir.

Büyük Taarruz 1
(Sultanahmet Mitinginden)

Mustafa Kemal işte tam bu kaos ortamında Rum çeteler ile Türkler arasındaki çatışmaları sonlandırmak maksadıyla Samsun'a 9. Ordu Müfettişi olarak atanmıştır. Uzun süredir toplantılar yapan Mustafa Kemal, yıllar sonra o dönemki atmosferi Nutuk adlı konuşmasında şöyle anlatmıştır.

"1919 yılı mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş: Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk genel savaşta yenilmiş, Osmanlı Ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca; ulus yorgun ve yoksul durumda. Ulusu genel savaşa sürükleyenler kendi yaşamlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar."

Mustafa Kemal İstanbul'da başladığı ülkenin kurtarılmasına yönelik görüşmelerine Anadolu'da devam etti. Amasya'da kritik görevlerde bulunan ordu komutanlarıyla görüşen Mustafa Kemal, topyekün bir direniş kararına kanaat getirdi.

Büyük Taarruz 1

Erzurum'da yapılan ilk kongrede Doğu illerinin Ermenistan tehdidine karşı savunulması karar kılındı. Özellikle birçok aydının bu dönemde belirttiği Amerikan Mandası fikri yine bu kongrede reddedildi. 4 Eylül 1919'da yapılan ve bütün ülkeden temsilcilerin geldiği Sivas'ta ise vatanın bölünmezliği ve milli mücadele içinde olan derneklerin tek bir çatı altında birleştirilmesi gibi bir takım kararlar alındı. 28 Ocak 1920 yılında İstanbul'da son kez toplanan Mebusan Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın amacını şekillendirecek Misak-ı Milli kararlarını aldılar. Bu milli yemin, Türkiye topraklarının sınırlarını ve tam bağımsızlık ilkesini ortaya koymaktadır.

Ülke artık bir direnişe hazırdı. Ankara'da 23 Nisan 1920'de açılan TBMM, Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olacaktı. Olağanüstü yetkilere sahip meclis bir gün sonrasında Mustafa Kemal'i Meclis Başkanı olarak seçti. Meclisin açılması sonrasında birçok isyanla mücadele edildi. Güneyde Fransızlar'a karşı yerel halk örgütlendi ve ciddi bir direnişe geçti. Fransa, Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında imzalanan Ankara Anlaşması'yla Anadolu'dan tamamen çekildi. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması ile Türkler'in yaşam hakkı ellerinden alınmaya çalışıldı. TBMM bu tek yanlı anlaşmayı asla tanımayarak mücadele azmini ortaya koydu.

Kurtuluş Savaşı'ndaki en çetin mücadele Batı Cephesi şeklinde belirtilen Yunanlılar ile olmuştur. Bu süreç sonrasında savaş büyük bir hale dönüşecek ve Büyük Taarruza kadar izleyen olaylarda Türkiye düşmandan kurtulacaktır.

Devam edecek...

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BU YAZARDAN

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

Bu habere henüz site içi yorum yazılmamış.

Gazetemsi
Facebook'ta takip et Twitter'da takip et Youtube'da takip et Instagram'da takip et

©2016 Gazetemsi.com. Her hakkı saklıdır.