Arabesk Müzik ve Resim Anlayışının Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi - III

S. Emre Özcan 22.08.2016

1980’li yıllarda değişen siyasi yapıyla birlikte, iktidardaki parti ANAP arabesk müzik ile iyi ilişkiler kurmaya başlamış ve dönemin popüler şarkısı "Seni Sevmeyen Ölsün"ü 1988 seçimlerinde kampanya müziği olarak kullanmıştır.

Arabesk Müzik ve Politika

1980’lerin başına kadarki yaklaşık 20 yıllık süreçte, TRT’nin Arabesk müziğe karşı takındığı sert tutum, devletin bu müziğe bakışını açık şekilde ortaya koymaktadır. Uzun yıllar ülkede radyo ve televizyon yayını yapma hakkını elinde bulunduran TRT, radyolarda ve televizyonda arabesk müziğin çalınmasını yasaklayarak bu müziğe karşı olduğunu net bir tavırla göstermiştir.

Arabesk Müzik ve Resim Anlayışının Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi - III

1980’li yıllarda değişen siyasi yapıyla birlikte, iktidardaki parti ANAP’ın arabesk müzik ile ilişki kurarak bir anlamda yıllardır dışlanan bu müziği tanıması ise, devletin arabeske karşı takındığı sert tutumu terketmeye başladığı şeklinde yorumlanabilir. Burada Meral Özbek’in de dikkat çektiği gibi, arabeskin tüketici kitlesini oluşturan çoğunluğun siyasi tercihinin değişmesi önemlidir. “Gecekondulu” olarak ifade edilen yoksul kesimin çoğunluğu, 1976-1977 yılları arasında CHP’yi desteklerken, 1983’te yapılan seçimde oyların büyük bir kısmının ANAP’a doğru kaydığı görülmektedir. Dolayısıyla ANAP nezdinde devletin arabesk müzikle kurduğu ilişki, iktidarın, desteğine ihtiyaç duyduğu kitlenin beğenilerini göz önünde bulundurarak, onlarla ortak bir zeminde buluşma çabası olarak ele alınabilir.

Arabesk Müzik ve Resim Anlayışının Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi - III

Ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gezilerde ve mitinglerde arabeskin önemli isimleriyle birlikte aynı karelerde yer almaya başlayan siyasilerin tutumu, söz konusu müziğin bir “siyasal reklam aracı” olarak kullanılmasını da beraberinde getirmiştir. Nitekim Anavatan Partisi, dönemin popüler şarkısı Seni Sevmeyen Ölsün’ü 1988 seçimlerinde kampanya müziği olarak kullanmıştır.

Arabesk Müzik ve Resim Anlayışının Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi - III

Arabesk müziği, siyasal propaganda aracı olarak ilk kez ANAP’ın kullandığını belirten Nazife Güngör, Arabesk – Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik kitabında bu geleneğin çok geçmeden diğer partilerce de benimsenerek yaygınlık ve süreklilik kazandığını söylemiştir. Arabeske siyasi bir kimlik yüklenmesine neden olan bu yaklaşımın, ilerleyen yıllarda ona yöneltilen ağır eleştirilerde de önemli payı olduğunun altını çizmek gerekir. 1960’lı yıllardan 1980’li yıllara kadar beslendiği toplumsal dinamiklerle beraber Türk müziğine farklı bir anlayış ve üslup getiren arabesk müziğin, 1980’li yıllardan itibaren hakim siyasi alana dahil edilmeye çalışılması, bu müziğin anlam dünyasını önemli ölçüde etkilemiştir. Bu değişimle birlikte çeşitli alt türlere ayrılan arabesk müzik, müzikal ve toplumsal faktörlerden koparak kendine daha politik bir kimlik edinmiştir.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.

Bu habere henüz site içi yorum yazılmamış.

Gazetemsi
Facebook'ta takip et Twitter'da takip et Youtube'da takip et Instagram'da takip et

©2016 Gazetemsi.com. Her hakkı saklıdır.